อุปกรณ์ที่ทันสมัย

เครื่องผสมสีจาก Dupont ห้องอบสี ผลิตภัณฑ์สี Dupont
เครื่องชั่งดิจิตอล แท่นดึงและ
อุปกรณ์เครื่องดึง
เครื่องขัดสีระบบแห้ง
เครื่องอบสีอินฟราเรด เครื่องกระตุก ห้องอบสี
ด้วยแก๊ซตั้งเวลา
เครื่องดึงตัวถังพร้อม
ไม้วัด 3 มิติ
ห้องรับรองลูกค้า อุปกรณ์สำนักงาน