รถเก๋งเอเชีย ราคากลาง
รายการ ความเสียหาย หมายเหตุ
ขนาดรถ ซ่อมเบา ซ่อมกลาง ซ่อมหนัก เปลี่ยน  
1. กันชนหน้า A 2400 2900 3400 3000 0
B 2900 3500 4100 3000 0
C 3500 4200 4900 3600 0
2. กันชนหลัง A 2200 2600 300 2600 0
B 2600 3100 3600 2600 0
C 3100 3800 4300 3400 0
3. ฝากระโปรงหน้า A 2600 3100 3700 3400 มีการพ่นสีด้านใน 0
B 3100 3700 4400 4100 0
C 3700 4400 5300 4800 0
4. ฝากระโปรงหลัง A 2400 2900 3400 3000 0
B 2900 3500 4100 3600 0
C 3500 4200 4900 4300 0
5. บังโคลนหน้า A 2200 2600 3000 2400 0
B 2600 3200 3600 2900 0
C 3200 3800 4300 3400 0
6. บังโคลนหลัง A 2500 3000 3500 5400 มีการเคาะ 0
B 3000 3600 4200 6000 เชื่อม 0
C 3600 4300 5000 6600 อาร์ค  0
7. ประตูหน้า A 2400 2900 3400 3000 0
B 2900 2500 4100 3600 0
C 3500 4200 4900 4300 0
8. ประตูหลัง A 2400 2500 3400 3000 0
B 2900 3500 4100 3600 0
C 3500 4200 4900 3400 0
9. แผงท้าย A 1800 2200 2500 3400 ต้องมีการเชื่อม/ดัด 0
B 2200 2600 3000 4100 0
C 2600 3100 3600 5000 0
10. หลังคา A 3400 4100 4800 6000 ต้องมีการเชื่อม/อาร์ค 0
B 4100 4900 5800 6600 0
C 4900 5900 7000 7600 0
11. กาบกันชนหน้า - หลัง A 700 1000 1200 1000 0
B 700 1000 1200 1000 0
C 1000 1200 1400 1200 0
12. โครงในกันชนหน้า - หลัง A 700 1000 1200    
B 700 1000 1200    
C 1000 1200 1800    
13. แผงตั้กันชนหน้า - หลัง A 700 1000 1200 1000 0
B 700 1000 1200 1000 0
C 1000 1200 1400 1200 0
14. ขากันชน  หน้า - หลัง A 500 700 800    
B 500 700 800    
C 700 1000 1200    
15. กระจังหน้า A 700 1000 1200 1000 0
B 700 1000 1200 1000 0
C 1000 1200 1400 1200 0
16. คิ้วกระจังหน้า A 500 700 1000 700 0
B 500 700 1000 700 0
C 700 1000 1200 1000 0
17. คิ้วใต้ไฟ ซ้าย - ขวา(หน้า - หลัง) A 600 800 1000 600 0
B 600 800 1000 600 0
C 700 1000 1200 700 0
18. เบ้าไฟ หน้า - หลัง A 500 700 1000 700 0
B 500 700 1000 700 0
C 700 1000 1200 1000 0
19. แผงรับไฟหน้า ซ้าย - ขวา A 1000 1200 1400 1200  
B 1000 1200 1400 1400 0
C 1200 1400 3000 1800 0
20. คานใต้หม้อ แผงหน้า A 1000 1200 1400 1800 0
B 1000 1200 1400 1800 0
C 1200 1400 1800 1800 0
21. คานรับฝากระโปรงหน้า-หลัง A 1400 1700 1900 1900 0
B 1400 1700 1900 2000 0
C 1400 1700 2200 2000 0
22. แผงรับไฟหน้า แผงหน้า(ทั้งชุด) A 1900 2200 2400 2400 0
B 1900 2200 2400 3000 0
C 2200 2400 2600 3400 0
23. แผงหลังเครื่อง A 1700 2000 2600 3800 0
B 1700 2000 2600 3800 0
C 1900 2400 3000 4200 0
24. คัชชี ซ้าย - ขวา (หน้า - หลัง) A 1400 2000 3400 3600 0
B 1400 2000 3400 3600 0
C 1700 2400 3600 4800 0
25. คานบิดหัวคัชชี(หน้า - หลัง) A 1200 1400 1800 2400 0
B 1200 1400 1800 2400 0
C 1400 1800 2200 3000 0
26. บังฝุ่นเหล็ก   ซ้าย-ขวา(หน้า-หลัง) A 1200 1400 1700 2600 0
B 1400 1700 1900 2800 0
C 1700 1900 2300 3200 0
27. แผงใต้   กระจกหน้า             (คอจิ้งหรีด) A 1000 1200 1800 2400 0
B 1000 1200 1800 2400 0
C 1200 1800 2400 3600 0
28. เหล็กรับกรอนฝากระโปรงหน้า A 400 600 800    
B 400 600 800    
C 500 700 1000    
29. ขาฝากระโปรงซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง) A 200 500 700 200 0
B 200 500 700 200 0
C 400 600 800 400 0
30. กาบบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา A 400 600 600 600 0
B 400 600 600 600 0
C 500 700 700 700 0
31. คิ้ววงเดือน  หน้า - หลัง A 200 500 700 700 0
B 200 500 700 700 0
C 400 700 1000 1000 0
32. ยางกันโคลน A 200 500 600 400 0
B 200 500 600 400 0
C 500 600 700 700 0
33. ดัดตั้งปรับศูนย์  ห้องเครื่องโอ้+บิด A 2200 2600 3000    
B 2200 2600 3000    
C 2400 3000 3400    
34. โครงในแผงใต้กระจก บังลมหน้า A 2200 2600 3000 3600 0
B 2200 2600 3000 3600 0
C 2400 2600 3400 4200 0
35. แผงต่อฝากระโปรงหน้า A 1100 1700 2300 1800 0
B 1100 1700 2300 1800 0
C 1200 1900 2400 2200 0
36. แป๊ปยึดขาฝากระโปรงหน้า A 500 700 1000    
B 500 700 1000    
C 600 800 1100    
37. แผงปิดไฟใหญ่ หน้าไฟป๊อป A          
B          
C          
38. เบ้ามือเปิดประตู A          
B          
C          
39. กระจกมองข้างขา ซ้าย - ขวา A 600 700 800 600 0
B 600 700 800 600 0
C 700 800 1000 700 0
40. บานพับประตู A 200 500 700    
B 200 500 700    
C 500 700 1000    
41. กาบประตูคิ้วข้าง A 500 600 700 500 0
B 500 600 700 500 0
C 700 800 1000 700 0
42. โครงในประตู A 500 700 1000    
B 700 1000 1200    
C 1200 1400 1800    
43. บันได ซ้าย - ขวา A 100 1200 1400 2400 0
B 1000 1200 1400 2400 0
C 1400 1800 2200 3600 0
44. ขับ-โครงในบันได  ซ้าย-ขวา A 700 1000 1200 1800 0
B 700 1000 1200 1800 0
C 1000 1200 1800 2200 0
45. กาบบันได (คิ้ว) ซ้าย - ขวา A 700 1000 1200 700 0
B 700 1000 1200 700 0
C 1000 1200 1400 1000 0
46. ดันปรับตั้งศูนย์โครงตัวถึงเก๋ง A 2400 3600 4800    
B 2400 3600 4800    
C 3600 4800 6000    
47. พื้นวางเท้าซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง) A 1200 1400 1800 1800 0
B 1200 1400 1800 1800 0
C 1400 1800 2400 2400 0
48. ซุ้มกระโหลกเกียร์ A 1200 1800 2400 2400 0
B 1200 1800 2400 2400 0
C 1800 2400 3000 3000 0
49. คานรับพื้นตัวยาว ซ้าย-ขวา A 1200 1400 1800 2400 0
B 1400 1800 2200 2600 0
C 1800 2200 2600 3000 0
50. คานรับพื้นตัวขวาง ซ้าย-ขวา A 600 1200 1400 1200 0
B 600 1200 1400 1200 0
C 1000 1400 1800 1800 0
51. โครงยึดหน้าปัด A 1000 1200 1400    
B 1000 1200 1400    
C 1200 1400 1800    
52. แป๊ปยึดโครงหน้าปัด A 200 400 500    
B 400 500 600    
C 700 1000 1200    
53. แป๊ปยึดขาเบรค A 500 700 1000    
B 700 700 1000    
C 700 1000 1200    
54. เป้ายึดโช้ค   ซ้าย - ขวา A 1000 1200 1400 1400 0
B 1000 1400 1800 1800 เฉพาะรุ่น
C 1400 2200 3000 3000 0
55. ซับในบังโคลนหน้า ซ้าย - ขวา A 1000 1200 1400 1200 0
B 1000 1200 1400 1200 0
C 1200 1400 1800 1800 0
56. กาบบังโคลนหลัง ซ้าย - ขวา A 500 600 700 600 0
B 500 600 700 600 0
C 600 700 1000 700 0
57. เบ้าคอถังน้ำมัน A 700 1000 1200 1800 0
B 700 1000 1200 1800 0
C 1000 1200 1800 1800  
58. ฝาปิดถังน้ำมัน A 400 500 600 500 0
B 400 500 600 500 0
C 700 800 1000 700 0
59. สปอร์ยเลอร์ หน้า - หลัง A 1000 1200 1800 1200 0
B 1000 1200 1800 1200 0
C 1200 1700 2200 1800 0
60. พื้นในท้าย ซ้าย - ขวา A 1000 1200 1400 1800 0
B 1000 1200 1400 1800 0
C 1200 1800 2200 2400 0
61.พื้นในช่องกลาง (ยางรองอะไหล่) A 1200 1400 1800 3000 0
B 1400 1700 2200 3000 0
C 1800 2200 3000 4200 0
62. ซับในแผงท้าย A 700 1000 1400 700 0
B 700 1000 1400 700 0
C 1000 1200 1400 1000 0
63. ซับลูปหลังคา A 1400 1800 2200 2200 0
B 1400 1800 2200 2200 0
C 1800 2200 2400 2400 0
64. ชิ้นข้างหลังคา ซ้าย - ขวา A 1800 2200 2400 6000 0
B 1800 2200 2400 6000 0
C 2200 3000 3000 7200 0
65. เสากระจกบังลมซ้าย-ขวา (หน้า-หลัง) A 1000 1400 1800 4800 0
B 1200 1700 2200 4800 0
C 1800 2400 3000 6000 0
66. ซับในเสากลาง หน้า - หลัง A 700 1000 1200 1000 0
B 700 1000 1200 1000 0
C 1000 1200 1400 1200 0
67. เสากลางเก๋ง ซ้าย - ขวา A 1200 1400 1800 3000 0
B 1400 1800 2200 3400 0
C 1800 2200 2400 4200 0
68. เสาประตู     ซ้าย - ขวา         (หน้า - หลัง) A 500 700 1000 700 0
B 500 700 1000 700 0
C 700 1000 1200 1000 0
69. เบ้ายึดไฟท้าย ซ้าย - ขวา A 700 100 1200 1800 0
B 800 1200 1400 1800 0
C 1000 1200 1400 2400 0
70. แผงหลังเก๋ง แผงใต้กระจก บังลมหลัง A 1000 1200 1400 2400 0
B 12000 1400 1800 3000 0
C 1400 1800 2200 3600 0
71. แผงลำโพง A 700 1000 1200 1200 0
B 700 1000 1200 1200 0
C 1000 1200 1800 1800 0
72. คิ้วใต้ไฟท้าย ซ้าย - ขวา A 700 1000 1200 700 0
B 800 1100 1400 800 0
C 1000 1200 1700 1000 0
73. แผ่นรองป้ายหลัง A 700 1000 1200 700 0
B 1000 1200 1400 1000 0
C 1400 1700 1900 1400 0
74. ถังน้ำมัน A 500 700 1000    
B 700 1000 1200    
C 1000 1200 1400    
75. ดัดปรับตั้งศูนย์โครงท้าย A 1200 1800 2400    
B 1200 1800 2400    
C 1800 2400 3000    
76. โช้คกันชน ซ้าย-ขวา           (หน้า - หลัง) A 200 500 700    
B 200 500 700    
C 500 700 1000    
77. ช่วงล้าง        ซ้าย - ขวา         (หน้า - หลัง) A          
B 500        
C          
78.ช่วงล่างทั้งชุด (หน้า - หลัง) A          
B 1800        
C          
79. ยกเครื่อง  เข้า - ออก A          
B 1800        
C          
80. ถอดใส่อุปกรณ์ในห้องเครื่อง A          
B 1000        
C          
81. ตั้งศูนย์ ถ่วงล้า             หน้า - หลัง A          
B 500        
C          
82. ดัดช่วงล้อ    หน้า - หลัง A          
B 600        
C          
83. ดัดโช้ค+ปีกนก ซ้าย-ขวา       หน้า-หลัง A          
B 600        
C          
84. ถอดหน้าปัดเรือนไมล์ A          
B 1800        
C          
85. เช็คซ่อมสายไฟในห้องเครื่อง A        
B 1000       เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
C          
86. เช็คซ่อมสายไฟ หน้าปัด+ห้องเก๋ง A          
B 1200       เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
C          
87. เช็คซ่อมสายไฟท้ายเก๋ง A          
B 500       เกิดจากอุบัติเหตุเท่านั้น
C          
88. ถอดประกอบเบาะ       หน้า - หลัง A          
B 600        
C          
89. ดูดกระจกทำความสะอาด หน้า-หลัง A          
B 200        
C          
90. ติดตั้งกระจกไม่มีน้ำยา          หน้า - หลัง A          
B 1700        
C          
91. ผ้าหลังคา A          
B 1000        
C          
92. หม้อน้ำ A          
B 700        
C          
93. พวงมาลัย A          
B          
C          
94. ซ่อมเบรค หน้า - หลัง A          
B          
C          
95. ซ่อมเครื่อง A         กรณีเสียหายให้พิจารณาตามความเหมาะสม
B        
C        
96. เกียร์+ครัช เข้า-ออก A          
B          
C          
97. เฟืองท้าย เข้า - ออก A          
B          
C          
98. แอร์ แว็ก + เติมน้ำยา A 12 R R 134A      
B 700 1400      
C 1000 1800      
99. เปลี่ยนคอมแอร์            เข้า - ออก A          
B 700        
C          
100. ตู้แอร์ + อุปกรณ์           เข้า - ออก A          
B 1000        
C          
101.ถอดประกอบ ซึกพรม A 1400        
B 1800        
C 2400        
102.ถอดประกอบ ท่อไอเสีย A          
B 400 700 1000    
C          
103. ซ่อมกะทะล้อแม็ก A          
B 1000 1200     รวมพ่นสี
C          
104 ซ่อมกะทะล้อเหล็ก A          
B 500       รวมพ่นสี
C          
105.ปีกนก บน - ล่าง           หน้า - หลัง A          
B 400 700 1000    
C          
106.โช้คอัพ หน้า - หลัง A          
B 500 700 1400    
C          
107. ฝาครอบล้อ A          
B 500        
C